Kasko osiguranje električnih skutera i motocikala

Kasko osiguranje električnih skutera i motocikala

Kasko osiguranje pri kupovini električnih skutera i motocikala iz naše ponude  omogućujemo u saradnji sa kompanijom Grawe. 

Za skutere do 4 kW snage elektromotora, Kasko osiguranjem obezbeđujete se od:

 • saobraćajne nezgode
 • požara, eksplozije, udara groma,
 • pada ili udara nekog predmeta ili vazdušne letelice,
 • naletanja životinja ili ugriza životinja,
 • snežne lavine, pada snega i leda na vozilo,
 • odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena,
 • namerno prouzrokovane štete radi sprečavanja veće štete,
 • manifestacija, demonstracija i zlonamernih postupaka trećih lica,
 • utaje (ako je ugovoreno posebnom klauzulom)

Za motocikle snage elektromotora preko 4 kW, Kasko osiguranjem obezbeđujete se od:

 • saobraćajne nezgode
 • požara, eksplozije, udara groma,
 • pada ili udara nekog predmeta ili vazdušne letelice,
 • naletanja životinja ili ugriza životinja,
 • snežne lavine, pada snega i leda na vozilo,
 • odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena,
 • namerno prouzrokovane štete radi sprečavanja veće štete,
 • manifestacija, demonstracija i zlonamernih postupaka trećih lica,
 • utaje (ako je ugovoreno posebnom klauzulom)
 • KRAĐE i to:
  • krađe motocikla ili njegovih delova
  • krađe moto opreme (bez obzira da li za motocikl postoji pokriće za slučaj krađe)
  • oštećenja moto opreme vozača i zaštitne opreme osoba koje se prevoze motociklom (mogućnost osiguranja zaštitne opeme – kacige, specijalne zaštitne odeće, zaštitnih čizama, rukavica i dr. za 50 EUR premije osiguranja i pokrićem do 1.000 EUR na prvi rizik. Ovo pokriće važi samo ako se osigurani slučaj realizovao istovremeno i na motociklu i na dodatnoj opremi).

Pronađi

Pronađi
Zatvori
Scroll to Top